Lägg in anmälan

Fyll i dina uppgifter nedan. Uppgifter markerade med (*) är obligatoriska. I rutan "Ditt meddelande" kan du med fritext fylla i andra uppgifter. När du är klar trycker du på "Skicka anmälan". Du får inom kort ett meddelande till angiven e-postadress om att vi har mottagit din anmälan. Faktura kommer att skickas ut till angiven e-postadress med förfallodatum 31/3 2022. Först efter att fakturan är betald är anmälan bindande.