Avgifter

Avgifter för 2022. Aktuella avgifter redovisas nedan.

Båtplats 1-10 1550:- inkl moms

Båtplats 11-96 3100:- inkl mom