Avgifter

Avgifter för 2023. Aktuella avgifter redovisas nedan.

Båtplats 1-10 1600:- inkl moms

Båtplats 11-96 3225:- inkl mom